Predstavljen plan aktivnosti Razvojne agencije Šibensko-kninske županije za 2016. godinu

Na prvom ovogodišnjem sastanku župana Gorana Pauka i Razvojne agencije s gradonačelnicima i načelnicima te predstavnicima gradova i općina Šibensko-kninske županije, koji je održan jučer u Šibeniku, najavljena je intenzivnija suradnja Županije i Razvojne Šibensko-kninske županije agencije s gradovima i općinama kao i redovna međusobna razmjena informacija s ciljem što uspješnije pripreme i realizacije razvojnih projekata te povlačenja financijskih sredstava iz EU i nacionalnih fondova. Ravnateljica Razvojne agencije Mira Lepur, na sastanku je predstavila poslovanje i planirane aktivnosti u 2016. godini, naglasivši da će fokus djelovanja Razvojne agencije u svojstvu regionalnog koordinatora na području Šibensko-kninske županije biti će u prvom redu podrška regionalnim dionicima u pripremi i provedbi razvojnih projekata. Na predmetnom sastanku, prezentirane su aktivnosti i mjere iz četiri strateška područja djelovanja: Ruralni razvoj, poljoprivreda i ribarstvo; Poduzetništvo, investicije i turizam; Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije te Zapošljavanje i ljudski potencijali.
Unutar područja ruralnog razvoja, poljoprivrede i ribarstva posebice je istaknuta Mjera 7 unutar Programa Ruralnog razvoja RH putem koje će se financirati temeljne usluge sela u ruralnim područjima i to: sastavljanje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima; ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda; građenje nerazvrstanih cesta kao i ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Najavljeni su zatim i nadolazeći natječaji u području Poduzetništva, investicija i turizma s naglaskom na dva najvažnija: Poduzetnički impuls 2016 te Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) za pružanje visokokvalitetnih usluga za malo i srednje poduzetništvo (MSP). Također su prezentirane kreditne linije namijenjene poduzetnicima koje Šibensko-kninska županija provodi u suradnji s Razvojnom agencijom i poslovnim bankama. U okviru područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije najavljen je četvrti po redu Dan energetske učinkovitosti Šibensko-kninske županije koji će se održati 16. svibnja 2016. godine prostorijama Razvojne agencije. Na događanju će biti predstavljeni aktualni i planirani natječaji iz ovog područja, s posebnim naglaskom na sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i zgrada javnog sektora te rekonstrukcije javne rasvjete, što je posebno zanimljivo jedinicama lokalne samouprave. Ujedno je najavljen inicijalni sastanak župana i djelatnika Razvojne agencije s predstavnicima jedinica lokalne samouprave na temu natječaja vezanog za razvoj širokopojasnog pristupa internetu za područja na kojima ne postoji komercijalni interes.
Vezano za područje zapošljavanja i ljudskih potencijala predstavljen je indikativni plan objave natječaja Europskog socijalnog fonda te djelovanje Udruge Partnersko vijeće za tržište rada Šibensko-kninske županije koju je Agencija osnovala s ciljem rada na projektima poboljšanja zapošljavanja i socijalne uključenosti u Šibensko-kninskoj županiji. Na samom posljetku, predstavnicima gradova i općina zaključno je predstavljena nova web stranica Razvojne agencije na kojoj se mogu dobiti informacije o svim relevantnim natječajima.
Ispred Grada Knina predmetnom sastanku nazočio je zamjenik gradonačelnika g. Slaven Ivić.