Javni natječaj za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti
Grad Knin je dana 25. siječnja 2018. godine objavio Javni natječaj za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog  građevinskog zemljišta u vlasništvu  Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti.

Tekst Javnog natječaja nalazi se u privitku vijesti.

Javni natječaj za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava…