JAVNI NATJEČAJ – vježbenik, viši stručni suradnik za EU fondove

JAVNI   NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove Grada Knina, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, vježbenika za obavljanje vježbeničke prakse i osposobljavanje za obavljanje poslova radnog mjesta:

  • viši stručni suradnik za EU fondove, 1 vježbenik.

 

Osobe koje se prijavljuju na javni natječaj moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:

  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu osobe moraju ispunjavati i posebne uvjete:

  • magistar struke ili stručni specijalist društvene, tehničke ili druge odgovarajuće struke,
  • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima kraćim od 12 mjeseci,
  • poznavanje rada na računalu,
  • položen vozački ispit B kategorije.

Natječaj – vježbenik – cijeli tekst natječaja