OBAVIJEST  I  UPUTE uz javni natječaj za prijam u službu vježbenika

OBAVIJEST  I  UPUTE  uz javni natječaj za prijam u službu vježbenika za obavljanje vježbeničke prakse i osposobljavanje za obavljanje poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za EU fondove u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove Grada Knina, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 8/19, oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina i na službenoj internetskoj stranici Grada Knina (www.knin.hr).

 

Opis poslova radnog mjesta utvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/18, 7/18, 13/18 i 1/19):

 

Pomaže u pripremi poslova vezanih za organizaciju, koordiniranje, nadgledanju i praćenju aktivnosti na pripremi i provedbi projekata koji se financiraju iz EU sredstava, pravodobno, na transparentan i učinkovit način. Koordinira aktivnosti vezane uz provedbu sukladno odredbama i procedurama te prema hrvatskim zakonima i zakonima EU (približan postotak radnog vremena za obavljanje pojedinog posla – 20%). Koordinira i nadzire, a po potrebi i obavlja administrativne, tehničke i komunikacijske aktivnosti potrebne za uspješnu pripremu i provedbu projekta (približan postotak radnog vremena za obavljanje pojedinog posla – 30%). Pruža pomoć i potporu pročelniku i savjetniku za EU fondove  te partnerima u provedbi projekta u svim područjima provedbe istog te obavlja poslove koordinacije nositelja s voditeljima projekata. Surađuje i koordinira s relevantnim dionicima, nositeljima i partnerima u izradi i provedbi, pruža pomoć savjetniku u praćenju i izvršenju svih komponenti projekta kao i voditeljima projekata pri provedbi revizije projekta.  (približan postotak radnog vremena za obavljanje pojedinog posla – 10%). Priprema nacrte izvješća za mjesečnu analizu predviđenih aktivnosti i ostvarenja definiranih ciljeva. Redovito izvještava o postignutim rezultatima, pomaže pročelniku i savjetniku za EU fondove u izradi nacrta internih, narativnih i financijskih izvješća (približan postotak radnog vremena za obavljanje pojedinog posla – 20%). Definira i vrši nadzor kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja uspješnosti projekta. Komunicira i koordinira s ostalim projektnim timovima Koordinira aktivnosti s partnerima i upravlja partnerskim odnosima, surađuje s relevantnim institucijama (približan postotak radnog vremena za obavljanje pojedinog posla – 15%). Vrši i druge poslove po nalogu pročelnika (postotak radnog vremena za obavljanje pojedinog posla – 5%).      

 CIJELI TEKST: Obavijest i upute – vježbenik