JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 5. stavak 1. točke 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14, 6/14 i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 7/15 i 8/18), Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA:­ 372-01/19-01/1, URBROJ: 2182/10-02-19-4 od 10. siječnja 2019. godine i članka 45. stavka 6. točke 21. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13- pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst),  gradonačelnik Grada Knina, raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH  PROSTORA

Sadržaj i tekst natječaja možete pogledati u prilogu.

Natječaj za poslovni prostor