Javni natječaj za prijam u službu u Grad Knin – administrativni referenti – arhivar

JAVNI   NATJEČAJ

za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti administrativnog referenta – arhivara,  1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Osim općih uvjeta za prijam u službu, propisanih u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), osobe koje se prijavljuju na javni natječaj moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– srednja stručna sprema upravne ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit za odgovarajuće radno mjesto,

– položen stručni ispit u arhivskoj struci,

– poznavanje rada na računalu.


Natječaj – administrativni referent-arhivar

Obavijest i upute kandidatima – administrativni referent-arhivar