Javni Natječaj za prijam u službu u Grad Knin, višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i komunalne poslove

JAVNI   NATJEČAJ

za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i komunalne poslove – 1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu, propisanih u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), osobe koje se prijavljuju na javni natječaj moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit za odgovarajuće radno mjesto,

– poznavanje rada na računalu.

Cijeli tekst u prilogu:


Natječaj – viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalne poslove

Obavijest i upute kandidatima – viši stručni suranik