JAVNI  POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2016. godinu

U Proračunu Grada Knina za 2016. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba udruga civilnog društva.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u području udruga civilnog društva za 2016. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa utvrdilo je Gradsko vijeće Grada Knina kroz Program javnih potreba udruga civilnog društva na području grada Knina za 2016. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 7/15), u iznosu od ukupno 415.000,00 kuna.

 

Dokumenti:

 

1 – Javni poziv za financiranje udruga civilnog društva

2 – Prijavnica- civilno društvo

3 – Upute za prijavitelje – civilno društvo

KALENDAR DOGADJANJA 2016 – obrazac