Natječaj za dodjelu stipendija

Na temelju članka 12. stavka 2. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 3/14 i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 13/16), Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2016. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 7/15 i 7/16), Zaključka KLASA: 604-01/16-01/2, URBROJ: 2182/10-02-16-2 od dana 7. studenoga 2016. godine, članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina, dana 14. studenoga 2016. godine,  raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J za dodjelu stipendija Grada Knina za akademsku  godinu 2016./2017.

Tekst natječaja, obrazac prijave te obrazac izjave možete preuzeti u prilogu ovog teksta.

Javni natječaj je objavljen i na oglasnoj ploči grada Knina, 14. studenog 2016. godine.

3-1-prijavna-na-natjecaj-2016-2017

3-2-izjava-o-clanovima-zajednickog-kucanstva

3-javni-natjecaj-2016-2017