Javni poziv za prijavu manifestacija za božićno-novogodišnji program 2017. godine

Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14), dana 9. studenoga 2017. godine, objavljuje

 

   J A V N I    P O Z I V

za prijavu manifestacija za božićno-novogodišnji program 2017. godine

 

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe (napose udruge, ustanove, trgovačka društva, športska društva, obrtnici, nositelji samostalnih djelatnosti i dr.) koje svojim djelovanjem doprinose kulturnom, edukativnom, umjetničkom, društvenom, športskom ili nekom drugom sličnom sadržaju (kao što su npr. izložbe, turniri,  koncerti, gastro ponude, književne večeri, radionice, natjecanja, zabavni programi i drugo), da dostave popis događanja koja će organizirati u povodu božićno-novogodišnjeg programa 2017. godine.

U privitku vijesti nalazi se Javni poziv za prijavu manifestacija za božićno-novogodišnji program 2017. godine

KALENDAR DOGADJANJA 2017, javni poziv