Javni poziv Šibensko-kninske županije za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2018. godini

Šibensko-kninska županija na svojim stranicama objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2018. godini.

U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će poticajna sredstva gospodarskim subjektima za slijedeće namjene:

  1. marketinških aktivnosti za troškove: izrade promidžbenog materijala

   (izrada web stranice, letci, reklame, brošure i vizit kartice);

  1. stručno osposobljavanje i usavršavanje, osim troškova studija i redovnog

     školovanja;

  1. kupnja dugotrajne imovine za osnovnu djelatnost i to u obliku prava

    (poslovni  softver) i   stvari (strojevi, uređaji i oprema) ukoliko su

    nabavljeni za korištenje u poslovanju.

Korisnici Programa mogu biti: obrti, društva s ograničenom odgovornošću koja zapošljavaju prosječno godišnje manje od 250 radnika i proizvodno uslužne zadruge (osim zadruga koje pretežito obavljaju ili većina zadrugara pretežito obavlja primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo), a koja su registrirana i djeluju na području Šibensko-kninske županije, čiji su vlasnici odnosno osnivači fizičke osobe, nemaju duga prema državi i imaju najmanje jednog zaposlenog.

Korisnici Programa se mogu prijaviti samo na jednu mjeru iz članka 1. ovog Javnog poziva.

Za subvenciju ovog Javnog poziva sufinancirati se može do 80% prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna. Svi dokumenti se prilažu ovjereni pečatom i potpisom odgovorne osobe. Dokumenti potpisani faksimilom neće se uvažavati. Povjerenstvo po potrebi može zatražiti i dodatnu dokumentaciju.

Obrasci zahtjeva za dodjelu subvencije za 2018. godinu mogu se preuzeti u nastavku te se ispunjeni dostavljaju na adresu: Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I. br. 2, 22 000 Šibenik, uz naznaku: „Subvencioniranje gospodarskih subjekata u 2018. godini“.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja osiguranih sredstava, a najkasnije do 15. svibnja 2018. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 022/460-708 ili 022/460-737.