Javni poziv za dodjelu potpora u turizmu

Javni poziv za dodjelu potpora u turizmu

Na temelju Programa potpora razvoju turističke ponude na području Grada Knina u 2021. godini, gradonačelnik Grada Knina raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DODJELU POTPORA RAZVOJU TURISTIČKE PONUDENA PODRUČJU GRADA KNINA U 2021. GODINI

Radi poštivanja epidemioloških mjera i drugih propisa u uvjetima epidemije koronavirusa, Javna ustanova Lokalna razvojna agencija će savjete, pomoć u pripremi dokumentacije i popunjavanju obrazaca zahtjeva vršiti u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Knin, na adresi 4. gardijske brigade 11, Knin.

Kontakt telefon: 022/664-417