Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi

Na temelju članka 11. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Knina za razdoblje 2020.-2022. godine, gradonačelnik Grada Knina dana  29. ožujka 2021.  godine raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KNINA  U 2021. GODINI

Program potpora poljoprivredi na području Grada Knina za razdoblje 2020-2022 godine


Radi poštivanja epidemioloških mjera i drugih propisa u uvjetima epidemije koronavirusa, Javna ustanova Lokalna razvojna agencija će savjete, pomoć u pripremi dokumentacije i popunjavanju obrazaca zahtjeva vršiti u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Knin, na adresi 4. gardijske brigade 11, Knin.

Kontakt telefon: 022/664-417