Zatvaranje javnog poziv za dodjelu potpora u turizmu

Zatvaranje javnog poziv za dodjelu potpora u turizmu

Gradonačelnik Grada Knina donio je Odluku o zatvaranju javnog poziva za dodjelu potpora u turizmu.

Odlukom se zatvara Javni poziv za dodjelu potpora turizmu Grada Knina u 2022. godini, KLASA: 402-01/22-01/100, URBROJ: 2182/10-02-22-3 od 29. srpnja 2022. godine zaključno s danom 22. studenog 2022. godine u 15:00 sati.

Javni poziv se zatvara u cijelosti za 2022. godinu jer su obrađeni svi pristigli zahtjevi.