Javni poziv za javne radove

Temeljem članka 12. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14 i 127/17), a temeljem Programa za sufinanciranje/finaciranje zapošljavanja u  javnom radu na području Grada Knina„Javni radovi za ljepši i zdraviji Grad Knin“ za 2018.Godinu, KLASA:112-03/18-01/9; URBROJ:2182/10-02-8-3 od 5.lipnja 2018.godine i Dopisa HZZ-a, KLASA: 103-05/18-04/7 od dana 25. svibnja 2018. godine, Gradonačelnik Grada Knina objavljuje:

JAVNI POZIV

za  zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci  u programu javnih radova „Javni radovi za ljepši i zdraviji Grad Knin“,program uređenje i zaštita prostora i okoliša na području Grada Knina

U prilogu možete preuzeti Prijavnicu za javne radove i javni poziv.

JAVNI POZIV ZA JAVNE RADOVE 2018

PRIJAVNICA ZA JAVNE RADOVE 2018