JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH  PROSTORA ZA DJELATNOSTI OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD KNIN
  1. Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora za djelatnosti od posebnog interesa za Grad Knin za slijedeće poslovne prostore:

 1.1. poslovni prostor anagrafske oznake Tuđmanova 26, Knin,

čest. zgr. 262/2, KO Knin,

–    korisna površina:  87,30 m2

–     početna cijena :        3,28 kn/1m2

Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.

  1.2.   poslovni prostor anagrafske oznake Imotska 5, Knin, č.zem. 3146

KO Kninskopolje, (desno od ulaza u zgradu prostor broj 1)

–    korisna površina: 64,00 m2

–    početna cijena :        3,50 kn/1m2

 Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.

 1.3. poslovni prostor anagrafske oznake Imotska 5, Knin,

čest. zem. 3146 KO Kninskopolje (lijevo od ulaza u zgr. pr. broj 2)

–    korisna površina:  34,48 m2

–    početna cijena :          2,84 kn/ 1m2

Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.     

1.4. poslovni prostor anagrafske oznake Imotska 3, Knin, č. zem. 3146

KO Kninskopolje, (prostor broj 4)

            –   korisna površina:  49,42 m2

            –    početna cijena :        2,84 kn/1m2

 Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.  

 1.5. poslovni prostor anagrafske oznake Imotska 3, Knin, č. zem. 3146

KO Kninskopolje, ( prostor broj 5)

–    korisna površina:   36,32 m2

–    početna cijena :         2,84 kn/ 1m2

 Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.  

 1.6. poslovni prostor anagrafske oznake Tomislavova  82, Knin, k.č.z. 3146

KO  Kninskopolje

–   korisna površina :   27,00 m2

–   početna cijena:            2,84  kn/ 1m2

 Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.  

1.7. poslovni prostor anagrafske oznake  Tuđmanova 11 (iza zgrade) Knin

položen na čest. zgr. 4781 KO Knin,

zk.ul. 838 KO Kninskopolje

–  korisna površina : 48,00 m2

–   početna cijena:         3,52 kn/1m2

Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.  

Djelatnosti koje se u njima mogu obavljati su: djelatnost neprofitnih udruga u području kulture, sporta i ostalih udruga civilnog društva, te djelatnost političkih stranaka.

 3. Na natječaj se mogu prijaviti pravne osobe.

4. Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.

5. Zakupnina će se plaćati unaprijed, najkasnije do 10 – og (desetog) u mjesecu.

6. Ugovor o zakupu poslovnog prostora se ovjerava kod javnog bilježnika, kao ovršna isprava – solemnizacija, a troškove ovjere snosi zakupnik.

Cijeli tekst natječaja: Javni-natječaj-za-poslovne-prostore-za-djelatnosti-od-posebnog-interesa-za-Grad-Knin-1