Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu

Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu

Na temelju članka 7. Programa potpora gospodarstvu Grada Knina u 2023. godini („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 7/23), gradonačelnik Grada Knina raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DODJELU POTPORA GOSPODARSTVU GRADA KNINA U 2023. GODINI