Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi

Na temelju članka 11. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Knina za razdoblje 2023.-2025. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 7/23), gradonačelnik Grada Knina dana 10. svibnja 2023. godine raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KNINA U 2023. GODINI