Pregled dodijeljenih potpora za ublažavanje posljedica COVID-19 u 2020. godini

Pregled dodijeljenih potpora za ublažavanje posljedica COVID-19 u 2020. godini

Preglednik dodijeljenih potpora po članku 2. Odluke o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 na području Grada Knina: