Privremeno zatvaranje javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivredi

Privremeno zatvaranje javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivredi

Gradonačelnik Grada Knina donio je Odluku o privremenom zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivredi Grada Knina u 2022. godini do završetka obrade pristiglih zahtjeva.

Odlukom se privremeno zatvara Javni poziv za dodjelu potpora gospodarstvu Grada Knina u 2022. godini, KLASA: 402-01/22-01/103, URBROJ: 2182/10-02-22-5 od 16. kolovoza 2022. godine zaključno s danom 02. rujna 2022. godine u 15:00 sati.