Poziv svim zainteresiranima na info radionicu – Knin

Ministarstvo turizma objavilo je poziv za podnošenje projektnih prijedloga temeljem natječaja „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ za koji su osigurana sredstva iz Europskog socijalnog fonda.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi  31.500.000,00 kn, od čega je 85 posto sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda, a 15 posto iz Državnog proračuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kuna, dok je najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu 2.000.000,00 kuna, a intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova.

 

Poziv će biti otvoren 60 dana od dana objave natječaja, odnosno od 1.3.2017. do 3.5.2017.

 

U okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga izravno će se odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina razvoj posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih  skupina za veću zapošljivost u sektoru turizma i ugostiteljstva. Poziv na dostavu projektnih prijedloga potiče suradnju obrazovnih ustanova, kao subjekata čija je primarna uloga razvijanje i provedba programa, udruga kao subjekata koji će dati smjernice razvijanja programa, osobito vezano uz specifičnosti ciljnih skupina, te poslodavca kao subjekata koji će omogućiti učenje na radnom mjestu s ciljem najbržeg i najkvalitetnijeg stjecanja potrebnih vještina za rad u turizmu i ugostiteljstvu. Osim nezaposlenih osoba koje pripadaju ranjivim skupinama obuhvaćenim Pozivom, već postojeći stručnjaci u turizmu i ugostiteljstvu, a koji djeluju kao predavači u obrazovnim ustanovama ili mentori praktične nastave, dobit će mogućnost unaprjeđenja svojih stručnih i pedagoških znanja i vještina.

 

Projekte mogu prijaviti ustanove za obrazovanje odraslih i udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva uz obvezno partnerstvo. Partneri mogu biti ustanove za obrazovanje odraslih, udruge, poslodavci/gospodarski subjekti (trgovačko društvo, obrt, zadruga, trgovac pojedinac, javna ustanova), regionalni ili područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Planirano trajanje projekta je od 12 do 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Minimalni broj polaznika kojima prijavitelj i/ili partneri moraju osigurati uspješno i besplatno svladavanje razvijenog Programa osposobljavanja i/ili usavršavanja kroz projekt je 40, dok je minimalni broj stručnjaka kojima prijavitelj i/ili partneri moraju osigurati uspješno i besplatno svladavanje razvijenog Programa osposobljavanja i/ili usavršavanja kroz projekt je 1.

 

Informativne radionice za potencijalne prijavitelje bit će organizirane prema rasporedu u nastavku:

 

Osijek, dvorana Gradski vrt

 

7. ožujak 2017.

14:30 – 17:30

Rijeka, Gradska vijećnica 10. ožujak 2017.

Zagreb, Gastro Globus

 

14. ožujak 2017.

10 -14 sati

Dubrovnik, Velika vijećnica Grada Dubrovnika

17. ožujak 2017.

10 -14 sati

Knin, prostorije HGK

21. ožujak 2017.

12-16 sati

Šibenik, gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”

22.  ožujak 2017.

10 -14 sati

Daruvar, hotel Termal

24. ožujak 2017.

10 -14 sati

 

Predviđeno trajanje informativnih radionica je 4 sata. Cilj informativnih radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata.

Sudjelovanje na informativnim radionicama je besplatno. Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac dostupan na https://goo.gl/forms/ryG0zQGSkLMlVD2t1 . Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta. Sva dodatna pitanja vezana uz održavanje radionica možete dostaviti na adresu elektroničke pošte: EUobrazovanje@mint.hr .

 

Detaljne informacije o objavljenom Pozivu i informativnim o radionicama, dostupne su na internetskim stranicama www.mint.hrwww.strukturnifondovi.hrwww.esf.hr .

Pitanja u vezi s Pozivom na dostavu projektnih prijedloga prijavitelji mogu poslati elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu elektroničke pošte EUobrazovanje@mint.hr . Pod predmet elektroničke pošte obavezno je navesti referentni broj i naziv poziva. Sva zaprimljena pitanja se s odgovorima objavljuju u na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hrwww.esf.hr najkasnije sedam kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.