Kninski muzej objavio Natječaj za zakup poslovnog prostora suvenirnica

Kninski muzej je danas objavio NATJEČAJ za prikupljanje pismenih ponuda za zakup poslovnog prostora. Uvjete natječaja možete pročitati ovdje.

I.

Daje se u zakup poslovni prostor suvenirnica koji se nalazi na kninskoj tvrđavi u sastavu Kninskog muzeja, zona 1. ukupne površine 56,03 m2.

Početna visina zakupnine iznosi 16,40 kn/m2.

Prostor se daje u zakup u viđenom stanju.   Sva naknadna ulaganja terete zakupnike, kao i porezna i propisana davanja koja se odnose na zakup i zakupninu i režijske troškove.

II.

Pravo sudjelovanja imaju pravne i fizičke osobe, državljani RH, sa sjedištem, prebivalištem u RH, te registriranom djelatnošću koja odgovora namjeni poslovnog prostora.

III.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude je ocjena elaborata u kojemu valja, osim ponuđenog iznosa zakupnine, predložiti način prezentiranja suvenirnice, kako sa stanovišta količine ponude, tako i vrste proizvoda koji moraju uključivati povijesno-kulturološke značajke kninskog područja, sve u svrhu turističke valorizacije Knina i šire okolice i promocija tradicionalnih kulinarskih i inih zanata.

IV.

Ponude se šalju na adresu: Kninski muzej, Knin, fra Luje Maruna 1, s naznakom “za natječaj – ne otvarati”. Otvoreni rok za prijave je od 23. do 31. svibnja 2018.

Elementi ponude: 

  • elaborat prema točki III. ovog natječaja,
  • izvadak iz sudskog registra, odnosno registra obrtnika, (za pravne osobe),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu, obrtnicu, ili rješenje kojim je natjecatelju odobreno obavljanje ugostiteljske-prodajne djelatnosti, (za fizičke osobe).