Započeli radovi na 1. fazi sanacije odlagališta komunalnog otpada Mala Promina

Dana 18.04.2018.g. uvođenjem izvođača u posao započeli su radovi na 1. fazi sanacije odlagališta komunalnog otpada Mala Promina.

Vrijednost svih ugovorenih radova i usluga stručnog i projektantskog nadzora te koordinatora zaštite na radu iznosi  11.711.239,99 kn.

Temeljem ugovora o sufinanciranju projekta potpisanog između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Knina Fond sufinancira 85% vrijednosti radova i usluga nadzora odnosno 9.954.553,99 kn, a preostalih 15% odnosno 1.756.686,00 kn sufinancira Grad Knin.

Izvođač predmetnih radova je zajednica ponuditelja: Kostak dd iz Krškog (Slovenija) kao glavni partner, Kom eko doo iz Zagreba i  Intergeo iz Salzburga (Austria). Poslove stručnog nadzora (građevinskog, geodetskog, elektrotehničkog i strojarskog) i koordinatora zaštite na radu obavlja tvrtka Meritum-inženjering doo iz Splita, a poslove  projektantskog nadzora tvrtka PanGeo Projekt doo iz Zagreba.

Predviđeno trajanje radova je 6 mjeseci, odnosno do listopada 2018.g.

U sklopu 1. faze  sanacije odlagališta komunalnog otpada Mala Promina predviđeni su slijedeći radovi: preslagivanje i pokrivanje postojećeg otpada (80.000 m3), izrada nove plohe-kazete za odlaganje novog otpada po EU standardima (kapaciteta 66.000 m3) sa svim brtvenim slojevima, translacija elemenata i asfaltiranje ulazno/izlazne zone, izgradnja obodne prometnice, izgradnja sustava oborinske odvodnje i otplinjavanja, postavljanje kontejnera za zaposlenike, spremnika za vodu i diesel agregata te izgradnja hidrantske mreže i ograde oko cijelog odlagališta.

Uspostavom sustava gospodarenja otpadom na razini cijele ŠKŽ odnosno uspostavom Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac  i stavljanjem u funkciju Pretovarne stanice Biskupija prestat će odlaganje otpada na odlagalištu Mala Promina. Tek nakon toga može se pristupit izradi projektne dokumentacije, ishođenju građevinske dozvole i izvođenju radova na 2. fazi sanacije odnosno kompletnom zatvaranju odlagališta komunalnog otpada  Mala Promina.