Poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Temeljem odredbi članka 53. Zakona održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ br. 69/16), Grad Knin poziva vlasnike odnosno korisnike građevina u kojima se nalazi azbest da dostave podatke o lokacijama, procijenjenoj količini, vrsti i statusu materijala za kojeg je izvjesno da jest ili će tek postati azbestni otpad.

Podatke je potrebno dostaviti najkasnije do 30. lipnja 2017. godine putem popunjenog i potpisanog Obrasca prijave objekta u kojemu se nalazi azbest, osobno ili poštom na adresu Grad Knin, Dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin ili putem mail adrese: goran.radulovic@knin.hr, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati.

Podaci će se nakon prikupljanja proslijediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.

Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti na broj telefona 022/460-603 (Goran Radulović, viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom).

Tekst Poziva i Obrazac prijave objekta u kojemu se nalazi azbest može se preuzeti u privitku vijesti.

POZIV za prijavu azbesta

OBRAZAC za prijavu azbesta