POZIV NA SUDJELOVANJE U RADIONICI  ‘Protiv diskriminacije na lokalnoj razini’ Gradske strategije i ljudska prava

Kuća ljudskih prava Zagreb, Europska antirasistička mreža i Inicijativa mladih za ljudska prava pozivaju predstavnike/ce udruga civilnog društva, aktiviste/ice, studente/ice, članove/ice savjeta mladih i ostale zainteresirane građane/ke Grada Knina i okolice da nam se pridruže na radionici ‘Protiv diskriminacije na lokalnoj razini’.

Radionica će se održati u utorak, 30. listopada u prostorijama Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu, Kralja Petra Krešimira IV 30, u vremenu od 15:00 do 18:00 sati.

Sudionici/e radionice imat će priliku saznati više o suzbijanju diskriminacije i zaštiti ljudskih prava kao i metodama i tehnikama zagovaranja te će im se pružiti mogućnost da zajedno i u suradnji s gradskim tijelima doprinose stvaranju lokalne strategije za suzbijanje diskriminacije te zaštiti i promociji ljudskih prava u svom gradu.

Kako biste se prijavili za sudjelovanje potrebno je ispuniti prijavnicu koja se nalazi na ovom LINKU.

Prijaviti se možete i na e-mail adresu croatia@yihr.org tako da nam pošaljete vaše ime i prezime, grad iz kojeg dolazite i jeste li član/ica neke organizacije.

Radionica se provodi u sklopu projekta ‘Mreža gradova i civilnog društva za suzbijanje rasizma i diskriminacije u Hrvatskoj’ u kojem sudjeluje Grad Knin, a čiji je cilj unapređenje mehanizama zaštite od diskriminacije i rasizma na lokalnoj razini kroz suradnju organizacija civilnog društva i gradskih uprava te razvoj strategija za promociju tolerancije i uključivosti.

Knin poziv