Najava 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Na temelju članka 92. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam  15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 30. listopada 2018. godine (utorak) s  početkom  u 15,30 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu

Za sjednicu predlažem sljedeći:

  D N E V N I     R E D

 

 1. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o visini zakupnine za poslovne prostore Grada Knina

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina)

 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju 2. Ad hoc izmjene Intervencijskog plana Grada Knina

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika Grada Knina)

 1. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Knina

(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog  odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)

 1. Prijedlog Trećih izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2018. godinu

(Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica)

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2018. godinu

(Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica)

 1. Prijedlog Izmjena Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2018. godinu

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)

 1. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 2018. godinu

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova  pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)

 1. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2018. godinu

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)

 1. Prijedlog Izmjena II Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za 2018. godinu

(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za 2018. godinu

(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)

 1. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednice Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Knina

(Izvjestitelj: Dragan Miličević, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje)

 1. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Knina

(Izvjestitelj: Dragan Miličević, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje)

 1. Vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNICA
Vedrana Požar, struč.spec.oec.