Završeni radovi na uređenju/asfaltiranju Katićeve ulice u Kninu

Gradu Kninu su temeljem prijave na natječaj Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU odobrena sredstva za uređenje Katićeve ulice u visini od 200.000 kn.

Uz prethodno navedeno, radove na uređenju ulicu sufinancirala je i JU NP Krka iznosom od 150.000 kn.

Grad Knin je izradio projektnu dokumentaciju, proveo postupak nabave i ugovorio izvođenje radova i usluge stručnog nadzora.

Obzirom da se zahvat odvija u zaštićenom području ekološke mreže, od Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko–kninske županije ishođeno je dopuštenje za radove.

Radove je izvela tvrtka „Ceste Šibenik” d.o.o. iz Šibenika, a usluge stručnog nadzora tvrtka “Kulić-inženjerski biro” d.o.o. iz Splita.

Radovi su izvedeni kroz rujan i listopada, a ukupan iznos ugovorenih radova i usluga nadzora iznosi 359.516,68 kn.