Plan nabave Grada Knina za 2017. godinu

Donesen je novi Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, te je ovaj Plan nabave sačinjen na temelju članka 28. stavka 1. novoga Zakona o javnoj nabavi.

Plan nabave Grada Knina za 2017 godinu