Asfaltiranje cesta na području grada Knina

Asfaltiranje cesta na području grada Knina

Početkom 2022. godine izvedeni su radovi na asfaltiranju ceste za zaseok Cvijanovići u Plavnom i ceste za zaseok Krnete u Strmici. Izvedeni su pripremni i zemljani radovi, izrađena je posteljica i tamponski zastor te je postavljen asfaltni zastor. Ukupan iznos izvedenih radova i usluge nadzora iznosi 630.876,16 kn. Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima, u iznosu od 120.000,00 kuna. Preostali iznos financirao je Grad Knin.

Tijekom travnja 2022. godine završeni su radovi na asfaltiranju ceste za Šolaje u Oćestovu, ceste za groblje u Kesićima i ulice Anića Glavica u Vrpolju. Radovi obuhvaćaju pripremne i zemljane radove, izradu posteljice i tamponskog zastora te asfalterske i betonske radove. Ukupan iznos izvedenih radova i usluge nadzora iznosi 629.483,06 kuna. Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, u iznosu od 210.000,00 kuna. Preostali iznos financirao je Grad Knin.