Asfaltiranje ceste od zaseoka Ćaćići do Šimića vrala

Asfaltiranje ceste od zaseoka Ćaćići do Šimića vrala

Gradu Kninu su temeljem prijave na natječaj Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odobrena sredstva za asfaltiranje ceste od zaseoka Ćaćići do Šimića vrela u iznosu od 16.700 €.

Grad Knin je izradio projektnu dokumentaciju, proveo postupak nabave i ugovorio izvođenje radova i usluge stručnog nadzora.

Radove je izvela tvrtka „Gutić  gradnja” d.o.o. iz Knina, a usluge stručnog nadzora tvrtka “Brosig-projekt” d.o.o. iz Zagreba.

Ukupan iznos ugovorenih radova i usluga nadzora iznosi 37.097,50 € (s PDV-om 46.371,88 €).