Manje pesimizma, više aktivizma

Manje pesimizma, više aktivizma

Ekološka udruga „Krka“ započela je 01.01.2024. godine s provedbom projekta „Manje pesimizma, više aktivizma“ u suradnji i partnerstvu s  Gradom Kninom i Općinom Promina. Provedbom aktivnosti projekta doprinosimo edukaciji, savjetovanju te razvoju vještina mladih, poticanju aktivnog sudjelovanja mladih u društvu,  njihovom zapošljavanju i poboljšanju kvalitete života a s ciljem zadržavanja mladih u ruralnim sredinama.

Ciljevi projekta:
Poticati mlade na aktivno sudjelovanje u društvu
Doprinijeti poboljšanju kvalitete života mladih
Doprinijeti informiranju i savjetovanju mladih
Doprinijeti jačanju „mekih“ i poduzetničkih vještina mladih
Educirati mlade o načinima aktivizma
Educirati mlade o volonterizmu
Educirati mlade o održivom razvoju   i održivom turizmu
Educirati mlade o mogućnostima korištenja sredstava EU fondova
Doprinijeti povećanju broja volonterskih akcija u zajednici
Podizati  svijest mladih o utjecaju njihova djelovanja na klimu i posljedicama klimatskih promjena na okoliš i društvo
Doprinijeti osvještavanju mladih o potencijalima lokalne sredine s ciljem razvijanja poduzetničkih ideja
Doprinijeti umanjenju rizika od socijalne isključenosti mladih
Doprinijeti socio-ekonomskom osamostaljenju mladih i prevenirati marginaliziranost mladih
Doprinijeti smanjenju broja nezaposlenih
Doprinijeti razvoju ruralnog područja

Projekt „Manje pesimizma, više aktivizma“ financiran je od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade sa 14.000,00 € te će njegova provedba trajati do 31.12.2024. godine.