Asfaltiranje ulica na području grada Knina

Asfaltiranje ulica na području grada Knina

Početkom 2021. godine završeni su radovi na asfaltiranju Gajeve ulice, Lašvanskog puta i ceste za Đakoviće na Ljubaču. Izvedeni su pripremni i zemljani radovi, izrađena je posteljica i tamponski zastor te je postavljen asfaltni zastor. Ukupan iznos izvedenih radova iznosi    335.803,16 kn kojeg je Grad Knin financirao vlastitim sredstvima.

Tijekom lipnja 2021. godine izvedeni su radovi na asfaltiranju ceste od Marjanovića do Madžara na Ljubaču i ceste za zaseok Kolundžije u Žagroviću. Radovi obuhvaćaju pripremne i zemljane radove, izradu posteljice i tamponskog zastora te postavljanje asfaltnog zastora. Ukupan iznos izvedenih radova iznosi 558.243,36 kuna. Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, u iznosu od 250.000,00 kuna. Preostali iznos financirao je Grad Knin.