STUDIJSKI POSJET SLOVENIJI

STUDIJSKI POSJET SLOVENIJI

U sklopu provedbe projekta „Rekonstrukcija i opremanje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i)“, organizirano je studijsko putovanje u Sloveniju u sklopu kojega su predstavnici Grada Knina i Javne ustanove lokalna razvojna agencija Matica posjetili slovenske inkubatore i upoznali se s primjerima dobre prakse. Organiziran je posjet „SAŠA“ inkubatoru u Velenju, riječ je o regionalnom poduzetničkom inkubatoru koji pokriva područje Savinjsko-šaleške regije, te „ABC“ akceleratoru u Ljubljani čija je misija prijenos i financiranje najboljih startupova na slovensko i globalno tržište.

U „SAŠA“ inkubatoru domaćin posjeta bila je Ana Anžej, direktorica inkubatora, koja je održala prezentaciju o aktivnostima inkubatora.

U „ABC“ akceleratoru domaćin je bio Igor Kušar, portfolio manager, koji je predstavio aktivnosti akceleratora koji zadnjih sedam godina kontinuirano radi sa startupovima i educira ih kako izgraditi svoje poslovanje, kako privući ulagače, te kako ubrzati rast i razvoj svoje poslovne ideje.

Ovo studijsko putovanje pomoći će predstavnicima Grada Knina i „Matice“ u pripremi i provedbi aktivnosti kninskog „3i“ inkubatora koji po završetku građevinskih radova i opremanja kreće s radom. Cilj „3i „ inkubatora je pružanje kontinuirane podrške poduzetnicima za osnivanje i razvoj novih poduhvata i povećanje konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu. Kroz podršku, educiranje, i mentorstva inovativnih ideja, potaknuti će se razvoj poduzetništva i povećanje zaposlenosti na području grada Knina.