Barbara Alilović predsjednica Savjeta mladih Grada Knina

U utorak, 22. ožujka 2016.  godine u gradskoj vijećnici Grada Knina održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Knina. Savjet mladih Grada Knina broji 7 članova koji su predstavnici udruga aktivnih u području kulture, sporta i općenito društvenog života Grada Knina. Savjet mladih Grada Knina je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Knina osnovano s ciljem da promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnih poslovima od interesa i značaj za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Grada Knina.

Savjet mladih Grada Knina čine: Lara Šostar, Ivana Mandinić, Barbara Alilović, Andrija Anić-Božić, Patra Komar, Anamarija Rapo,  Antonija Bošnjak.

Za predsjednika Savjeta mladih jednoglasno je izabrana Barbara Alilović, a za zamjenika je izabran je Andrija Anić-Božić.

Na konstutuirajućoj sjednici Savjeta mladih uz predsjednika Gradskog vijeća Grada Knina Marinka Tokmakčiju i pročelnicu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Sanju Lozančić  nazočili su i gradonačelnik Grada Knina Nikola Blažević te njegov zamjenik Slaven Ivić.

 

U kratkom obraćanju gradonačelnika izražena je želja za uspješnim radom  Savjeta mladih Grada Knina, te uspostavom dobre suradnje i potpore Grada Knina svim aktivnostima i potrebama mladih u lokalnoj zajednici.