Dan žalosti na području Grada Knina

Dan žalosti na području Grada Knina

Grad Knin proglašava srijedu, 28. travnja 2021., Danom žalosti na području Grada Knina povodom tragičnog stradanja dvije mlade osobe koje su izgubile život u prometnoj nesreći koja se dogodila 26. travnja 2021.

Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava Republike Hrvatske i Grada Knina na pola koplja na zgradi gradske uprave Grada Knina, kao i na ostalim zgradama u kojima je sjedište pravnih osoba ili fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost.

Tijekom Dana žalosti neće se održavati programi i događaji sa zabavnim obilježjima.

Pozivaju se pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost da svoje poslove obavljaju primjereno Danu žalosti.