Dječji gradonačelnik Toni Ivanković izabran u Nacionalni Eurochild forum – NEF Hrvatske

Dječji gradonačelnik Toni Ivanković izabran u Nacionalni Eurochild forum – NEF Hrvatske

Izbori za 3. saziv Nacionalni Eurochild Forum – NEF Hrvatske održani su početkom ožujka 2024. godine na kojima je sudjelovalo i Dječje gradsko vijeće Grada Knina s uspješnom kandidaturom svog vijećnika i dječjeg gradonačelnika Tonija Ivankovića. 

Dječje gradsko vijeće Grada Knina osnovano je u 2022. godini i ovo je prvi mandat u kojem djeluju na ostvarivanju dječjih prava u svojoj zajednici. Pravo sudjelovanja imali su svi aktivni dječji vijećnici i članovi dječjih foruma iz Republike Hrvatske koji imaju više od 10, a manje od 15 godina. Kandidati su imali pravo predstaviti sebe i svoje ciljeve pred Komisijom koju su činila tri člana prethodnog saziva NEF-a.

NEF Hrvatske pokrenut je od strane Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Društva Naša djeca Opatije uz podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike radi poticanja gradova na osnivanje i djelovanje Dječjih vijeća te omogućavanja aktivnog sudjelovanja djece u donošenju odluka vezanih za život djece i mladih na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini sukladno Konvenciji UN-a o pravima djeteta.

3.saziv NEF-a Hrvatske broji 18 vijećnika iz Crikvenice, Opatije, Osijeka, Požege, Pregrade, Sv. Ivan Zeline, Tuhelja, Velike Gorice te Knina. Trajanje mandata vijećnika NEF-a je dvije godine tijekom koje će biti organizirane brojne aktivnosti kako bi djeca mogla dijeliti svoje mišljenje, učiti o europskim temama, zagovarati prava djece u Republici Hrvatskoj te utjecati na donosioce odluka prijedlozima prema Eurochild organizaciji i tijelima Vijeća Europe.

Čestitamo našem predstavniku Toniju Ivankoviću i želimo mu sretan početak mandata!