Obavijest o obvezi dostave podataka za utvrđivanje spomeničke rente

Obavijest o obvezi dostave podataka za utvrđivanje spomeničke rente

Grad Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
priopćuje svim fizičkim i pravnim osobama koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline Grada Knina, da su obvezni do 31. ožujka 2024. godine dostaviti

PRIJAVU PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE SPOMENIČKE RENTE ZA 2024. GODINU

Člankom 114. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 102/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22) i člankom 2. Odluke o visini spomeničke rente („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 21/22) propisano je da su obveznici plaćanja spomeničke rente fizičke i pravne osobe, koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno – povijesne cjeline Grada Knina, osim korisnika koncesije na kulturnom dobru te fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju prerađivačku ili proizvodnu djelatnost kao pretežitu djelatnost.

Fizičke i pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (svako stalno mjesto obavljanja gospodarske djelatnosti) koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno – povijesne cjeline obveznici su plaćanja spomeničke rente za svaku poslovnu jedinicu.

Kulturno-povijesnu cjelinu Grada Knina čine ulice, odnosno građevine u ulicama: Obala Vladimira Vidrića (dio), Zvonimirova, Cesarićeva obala (dio), Franjevački trg, Grabovčeva, Pavlinovićeva, Trg Ante Starčevića, Tuđmanova (dio), Jelenina, Domagojeva (dio), Krešimirova, Višeslavova (dio), Tvrđava, Svačićeva, Šetalište Hrvoja Požara, Prolaz Frana Krste Frankopana, Prolaz bana Petra Zrinskog, Marulićev trg, fra Andrije Kačića Miočića, Gunjačina, Jelačićeva, Gupčev trg, Kvaternikove skale, Kumičićeva, Nakićeva, Katićev prolaz, Andrijičin prolaz, Vinjalićev prolaz.

OBRAZAC PRIJAVE podataka za utvrđivanje spomeničke rente za 2024. godinu nalazi se u priloženom dokumentu i na mrežnoj stranici Grada Knina.

Prijava mora biti ispunjena na obrascu, mora biti čitka i sadržavati sve tražene podatke iz obrasca.

Popunjeni obrazac prijave podataka za utvrđivanje spomeničke rente za 2024. godinu dostavlja se poštom na adresu: Grad Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin,  ili na e-mail: danijela.ognjenovic@knin.hr. Za obveznike spomeničke rente koji do 31. ožujka 2024. godine ne dostave podatke o korisnoj površini poslovnih prostora koji se nalaze u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline Grada Knina, kao mjerodavni podatak za utvrđivanje godišnje spomeničke rente koristit će se podaci za obračun komunalne naknade.