Javni poziv za uključivanje u projekt “ZAŽELI – i ostani u svom domu”

Javni poziv za uključivanje u projekt “ZAŽELI – i ostani u svom domu”

Otvoren je Javni poziv za uključivanje u projekt “ZAŽELI – i ostani u svom domu” kojeg ćemo provoditi s ciljem pružanja podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom na području grada Knina te općina Biskupija, Kijevo, Civljane, Ervenik i Kistanje. Projekt je financiran u okviru ESF+ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.” i/ili Državnog proračuna Republike Hrvatske, a nositelj projekta je Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Knin.

Trajanje otvorenog javnog poziva: 19.03.2024. – 31.01.2027.
Vrijednost projekta: 742.500,00 eura
Kodni broj Ugovora: SF.3.4.11.01.0073

Cilj projekta:

Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom koji žive na području grada Knina te općina Biskupija, Kijevo, Civljane, Ervenik i Kistanje na razdoblje od najviše 33 mjeseca.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Osobe starije od 65 godina čiji mjesečni prihodi:
– Za samačka kućanstva ne prelaze iznos od 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta.
– Za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta.
– Za višečlana kućanstva ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta.
– te koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja te osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Odrasle osobe s invaliditetom (osobe koje imaju 18 ili više godina)
– koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva,
– koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja,
– koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluge pomoći u kući, korištenje boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent,
– čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA:

– Potvrda o primanjima od Porezne uprave za sve članove kućanstva
– Preslika osobne iskaznice, ili putovnice, ili dokument slične vrijednosti
– Izjava o broju članova kućanstva  (formular se dobije u GDCK Knin)
– Prijavnica za uključivanje u projekt  (formular se dobije u GDCK Knin)

Nazovite nas: 022/662-019
E – mail: zazeli@gdck-knin.hr
Posjetite nas: Fra Filipa Grabovca 1, 22 300 Knin (08:00 – 12:00)