Dnevni red za 22. sjedicu Gradskog vijeća Grada Knina

Dnevni red za 22. sjedicu Gradskog vijeća Grada Knina

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/19-01/6

URBROJ: 2182/10-01-19-1

Knin, 3. travnja 2019. godine

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

   GRADA  KNINA

Na temelju čl. 91. st. 1. i čl. 92. st. 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina (”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/09, 7/10, 8/10, 3/13 i 11/13- pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 5/18), sazivam 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan

8. travnja 2019. godine (ponedjeljak)

                        s početkom u 14.00 sati u

         Gradskoj vijećnici u Kninu

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 D N E V N I     R E D

  • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Knina

 

(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Knina)

 

  • Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin

 

(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Knina)

 

  • Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin (u ponovnom postupku po Presudi i Rješenju Upravnog suda u Splitu, posl. broj: UsIrs-12/18-14)  

 

(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Knina)

 

  • Vijećnička pitanja

 

 

                                                             PREDSJEDNICA

 

                    Vedrana Požar, struč.spec.oec.

 

 

 

Dnevni red za 22. sjednicu Gradskog vijeća