Dnevni red za 47. sjednicu Gradskog vijeća

Dnevni red za 47. sjednicu Gradskog vijeća

U ponedjeljak 22. ožujka 2021. godine održat će se 47. sjednica Gradskog vijeća Grada Knina, sjednica će se održati izjašnjavanjem članova Gradskog vijeća elektroničkim putem u vremenu od 9:00 do 13:00 sati.