GRAD KNIN POTPISAO PET UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ INTERVENCIJSKOG PLANA

GRAD KNIN POTPISAO PET UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ INTERVENCIJSKOG PLANA

Grad Knin je u veljači i ožujku ove godine potpisao pet ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Radi se o projektima planiranima u Intervencijskom planu grada Knina, a od pet potpisanih ugovora četiri se odnose na pripremu projektno-tehničke dokumentacije za zahvate planirane u sklopu Intervencijskog plana, a jedan na uređenje i opremanje kuhinje restorana na kninskoj tvrđavi.

Ovim ugovorima je Gradu Kninu dodijeljeno ukupno 4.309.670,00 kn bespovratnih sredstava za izradu projektno-tehničke dokumentacije te 558.959,38 kn za uređenje i opremanje restorana na kninskoj tvrđavi iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Operativni program Konkurentnost i kohezija). Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova ovih pet projekata iznosi 5.727.799,28 kn od čega je 85% ili 4.868.629,38 kn bespovratnih sredstava.

Projekti za koje su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava su kako slijedi:

Naziv projekta Ukupni iznos prihvatljivih troškova (kn) Iznos bespovratnih sredstava iz OP Konkurentnost i kohezija (85%) Iznos koji će se sufinancirati iz nacionalnog Fonda (12%) Iznos koji sufinancira Grad Knin iz vlastitih sredstava (3%) Razdoblje provedbe projekta
1. KK.08.2.1.03.0029 Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Razvoj poduzetničke infrastrukture u poslovnoj zoni Preparandija

 

 

 

812.250,00

 

 

 

690.412,50

 

 

 

97.470,00

 

 

 

24.367,50

 

 

22.03.2018. do 22.12.2019.

 

2. KK.08.2.1.03.0026 Aktiviranje rijeke Krke kao resursa za održivi razvoj lokalne zajednice

 

 

659.525,00

 

 

560.596,25

 

 

79.143,00

 

 

19.785,75

 

23.11.2017. do 23.05.2019.

3. KK.08.2.1.03.0028 Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Razvoj turističke ponude grada Knina

 

 

 

2.876.425,00

 

 

 

2.444.961,25

 

 

 

345.171,00

 

 

 

86.292,75

 

 

05.04.2018. do 05.06.2020.

4. KK.08.2.1.03.0027 Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Revitalizacija infrastrukture i društvenih aktivnosti u staroj gradskoj jezgri

 

 

 

 

722.000,00

 

 

 

 

613.700,00

 

 

 

 

86.640,00

 

 

 

 

21.660,00

 

 

 

19.04.2018. do 19.04.2020.

5.

KK.08.2.1.09.0002

Uređenje i opremanje restorana na kninskoj tvrđavi

 

 

657.599,28

 

 

558.959,38

 

 

78.911,91

 

 

19.727,99

 

03.05.2018. do 03.03.2019.

UKUPNO 5.727.799,28 4.868.629,38 687.335,91 171.833,99

Cilj projekata za pripremu projektno-tehničke dokumentacije je pripremiti projektnu dokumentaciju za razvoj, prijavu i provedbu projekata, odnosno realizaciju zahvata planiranih u sklopu Intervencijskog plana grada Knina na četiri prioritetne lokacije u gradu Kninu: poduzetničkoj zoni Preparandiji, obuhvatu rijeke Krke, tvrđavi i staroj gradskoj jezgri, a sve u sklopu održive fizičke, socijalne i gospodarske regeneracije područja grada Knina.

Cilj projekta Uređenje i opremanje restorana na kninskoj tvrđavi je razvoj kvalitetnih turističkih sadržaja na kninskoj tvrđavi i prezentacija kulturne i prirodne baštine Knina. Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava financiraju se prihvatljivi troškovi nastali u razdoblju provedbe projekata kako je navedeno u tablici. Projekt Uređenja i opremanja restorana na kninskoj tvrđavi je završen te će Grad Knin temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava tražiti naknadu sredstava uloženih u realizaciju ovog projekta.

Zajedno s projektom Kulturna i prirodna baština – resurs za razvoj turizma, koji je u provedbi od kraja rujna 2018. godine, Grad Knin trenutno provodi šest projekata iz Intervencijskog plana grada Knina u ukupnom iznosu od 7.622.773,79 kn (6.470.357,71 kn bespovratnih sredstava).