Gradu Kninu odobren još jedan projekt iz EU fondova

Gradu Kninu odobren još jedan projekt iz EU fondova

Gradu Kninu odobren je projekt iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.i to u iznosu od 414.637,21 kn bespovratnih sredstava (85% od ukupnog iznosa).

Radi se o projektu „EKO Regija (K-V-P-B-T-K): Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Knina, Vrgorca, Pirovca, Biskupije, Tribunja i Kijeva“u sklopu Poziva Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a čija je svrha izgradnja svijesti građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Nositelj projekta je Grad Knin, a projekt će se provoditi na administrativnom području gradova Knina, Vrgorca i općina Pirovac, Biskupija, Tribunj i Kijevo u trajanju od 18 mjeseci.