Gradu Kninu odobrena sredstva za sufinanciranje troškova Dječjeg vrtića CVRČAK u Kninu

Gradu Kninu odobrena sredstva za sufinanciranje troškova Dječjeg vrtića CVRČAK u Kninu

Grad Knin se uspješno prijavio na Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini i osigurao dodatna sredstva za razvoj djelatnosti Dječjeg vrtića CVRČAK u Kninu.

Središnji ured za demografiju i mlade odobrio je dodatna sredstva za 26 gradova iz skupine donošenjem Odluke o raspodjeli financijskih sredstava gradovima RH za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini 24. studenoga 2023. godine.

Iznos odobrenih financijskih sredstava za Grad Knin maksimalno je ostvaren temeljem poziva, a iznosi 38.500,00 EUR. Dobivenim iznosom će se sufinancirati povećani troškovi zapošljavanja jednog odgojitelja te opravdati veća ulaganja za nabavu lož ulja za grijanje objekta vrtića i nabavu namirnica u pedagoškoj godini 2022/2023 za 11 mjeseci.

Sufinanciranjem navedenih stavki će se omogućiti dosljedna primjena Državnog pedagoškog standarda i unaprijediti usluge za djecu rane i predškolske dobi u Kninu koja su korisnici dječjeg vrtića.