Isporuka vode u naselju Medići

Obavještavaju se građani naselja Medići, da će se isporuka pitke vode vršiti dana 12. siječnja  2016. godine po sljedećem rasporedu:

-Spoj ulica Hrvatskih vitezova i Lašvanski put u 12:00 sati

-Ulica Lašvanski put do kbr. 67 (Cigići) u 13:00 sati

-Ulica Hrvatskih vitezova (do kbr. 79) u 14:00 sati

-Spoj ulica Šimunovićeva i Hrvatskih Vitezova (do kbr. 107) u 15:00 sati

-Spoj ulica Hrvatskih vitezova i Kljakovićeve 16:00 sati

-Ulica Đerekova (do kbr. 11) 17:00 sati

Opskrba  terena odvijati će se i narednih dana na način da će se cisterna s vodom nalaziti u prednje navedenim ulicama na opisanim lokacijama, a mještani se pozivaju da prikladnim posudama za vodu dođu do cisterne i opskrbe sa potrebnom količinom vode.

Opskrba građana pitkom vodom prvi tjedan provodit će se na teret proračuna Grada Knina, a potom do ponovne uspostave vodoopskrbnog  sustava na djelomičan teret Proračuna Grada Knina i samih građana, na način kako se vrši opskrba građana na područjima gdje građani uopće nemaju pitku vodu iz vodoopskrbnih sustava Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin i Hrvatskih željeznica.