Igor Anić

Akademik Igor Anić
Akademik Igor Anić rođen je u Kninu 1967. godine. Potječe iz obitelji Ilela. U rodnom gradu završio je osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1992., magistrirao 1996., a doktorirao 2001. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Redoviti je sveučilišni profesor uzgajanja šuma na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i gostujući profesor na Mendelovom sveučilištu u Brnu. Obnašao je dužnosti prodekana za međunarodne odnose i predstojnika Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma. Voditelj je doktorskog studija Šumarstvo i drvna tehnologija.
Godine 2006. izabran je za člana suradnika, a 2012. za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Voditelj je Akademijina Arboretuma u Trstenom.
Od 2014. godine je predsjednik Akademije šumarskih znanosti. Član je upravnoga vijeća međunarodne asocijacije Pro Silva Europa i voditelj nacionalne sekcije Pro Silva Croatia. U razdoblju 2006.–2011. godine bio je voditelj sekcije Riparian and Coastal Ecosystems međunarodne znanstvene asocijacije IUFRO (International Union of Forest Research Organizations).
Član je uređivačkih odbora znanstvenih časopisa Šumarski list, Croatian Journal of Forest Engineering i Beskydy. U razdoblju 2010.–2014. obnašao je dužnost predsjednika Razreda inženjera šumarstva Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije.
Dobitnik je Medalje Gregora Mendela 2014. godine.