Igor Anić

Igor Anić
Akademik Igor Anić rođen je u Kninu 1967. godine. U rodnom gradu završio je osnovnu i srednju školu. Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu šumarstvo je diplomirao 1992., magistrirao 1996. i doktorirao 2001. godine.
Redoviti je sveučilišni profesor u trajnom zvanju uzgajanja šuma na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i gostujući profesor na Mendelovom sveučilištu u Brnu. Obnašao je dužnosti prodekana, predstojnika Zavoda i voditelja doktorskog studija.
Njegovo je znanstveno i stručno područje uzgajanje šuma. Istražuje prirodno uzgajanje šuma, prilagodbe uzgajanja šuma promjenama šumskih staništa, dinamiku i obnovu šuma u uvjetima klimatskih promjena i nakon prirodnih nepogoda, utjecaj uzgajanja šuma na očuvanje bioraznolikosti i stabilnosti šuma, strukturu, razvoj i obnovu prirodnih šuma i prašuma, te povijest šumarstva Hrvatske.
Godine 2006. izabran je za člana suradnika, a 2012. za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Obnaša dužnosti voditelja Arboretuma HAZU u Trstenom, voditelja Centra za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima, voditelja Sekcije za šumarstvo Znanstvenoga vijeća za poljoprivredu i šumarstvo i tajnika Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode.
Od 2022. godine je predsjednik Hrvatskog šumarskog društva. Obnašao je dužnosti predsjednika Akademije šumarskih znanosti (2014. – 2022.), predsjednika Razreda inženjera šumarstva Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (2010. – 2014.), predsjednika nacionalne sekcije međunarodne asocijacije Pro Silva Croatia (2005. – 2022.) i voditelja radne grupe Riparian and coastal ecosystems međunarodne znanstvene asocijacije IUFRO – International union of forest research organizations (2006. – 2011.).
Dobitnik je Medalje Gregora Mendela u Brnu 2014. godine.