Izbori za članove Dječjeg gradskog vijeća

Izbori za članove Dječjeg gradskog vijeća

Gradonačelnik Grada Knina 3. studenog 2022. donio je Odluku o raspisivanju redovnih izbora za članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Knina.

Vijeće ima 8 članova, 4 predstavnika Osnovne škole Domovinske zahvalnosti Knin i 4 predstavnika Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Knin.

Za dan provedbe izbora određuje se ponedjeljak, 5. prosinca 2022.

Na izborima se mogu kandidirati svi učenici 4., 5., 6., i 7. razreda osnovnih škola.
Članovi Vijeća biraju se na način da svaka osnovna škola s područja Grada Knina čini jednu izbornu jedinicu te bira po jednog predstavnika razrednih odjeljenja 4., 5., 6. i 7. razreda i njihove zamjenike.
Pravo glasa imaju svi učenici 4., 5., 6., 7. razreda osnovnih škola s područja Grada Knina.