Javni poziv za dodjelu nagrade “Emil Paravina”

Javni poziv za dodjelu nagrade “Emil Paravina”

Nagradu „Emil Paravina“ pokreće Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske za postignuća na području aktivne dječje participacije i dječjih prava. Riječ je o prvoj godišnjoj nagradi za prava djeteta i aktivno dječje sudjelovanje koja se dodjeljuje DJECI.

Nagradom se želi potaknuti djecu na zalaganje za dječja prava, čiji se glas poštuje, čuje i uvažava.

Rok za dostavu prijava je : 25. studeni 2022.

Materijali koji su potrebni za prijavu: