Izmjene i dopune Planova nabave

Na temelju članka 20. stavka 1., 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 45. Statuta Grada Knina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 07/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i ”Službeno glasilo Grada Knina” broj 4/14), gradonačelnica Grada Knina donosi:

III IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA KNINA ZA 2014 GODINU 
i 
IV IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA KNINA – BAGATELNA NABAVA  ZA 2014 GODINU
 

Dokument se nalazi u privitku.