Izmjene radnog vremena upravnih tijela Grada Knina

Izmjene radnog vremena upravnih tijela Grada Knina

Upravna tijela Grada Knina od 1. veljače 2020. radit će u izmijenjenom radnom vremenu. Dnevno radno vrijeme od ponedjeljka do petka je od 7:00 do 15:00, a dnevni odmor je od 10:30 do 11:00.

Rad sa strankama upravnih tijela i pisarnice od ponedjeljka do petka je od 8:00 do 13:00.

Odluku o izmjeni radnog vremena možete pogledati na stranici Gradska Uprava / važniji akti / odluke.