Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna (VI) GUPa

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna (VI) GUPa

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna (VI) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina nalazi se u prilogu: